top of page

חידושים ורעיונות

פס.png

פרשת השבוע

--שם הפרשה--
--תאריך--
---תקציר ---
ספר מתנה יודוך רעיוני
מה זה פרשת השבוע?

חז"ל נתנו לנו לקרוא את פרשת השבוע כדי לחזק את עם ישראל בתורה. במשך דורות לא היתה חלוקה אחידה של הקטעים לקריאה. בתקופת הגאונים פסקו שחלוקת הפרשות שלנו תהיה נסמכת על סדר קריאות שהיו בבל שחילקו את התורה ל-54 חלקים כדי שיהיו קוראים את התורה כולה במשך שנה שלמה לעומת הקריאה בארץ ישראל שהייתה מחולקת הקטעים היו קצרים יותר ולקח כשלוש עד שלוש וחצי שנים לקרוא את התורה כולה.

מכיוון שמספר השבועות בכל שנה אינו שווה בחלק מהשנים אנו קוראים פרשות מחוברות כמו אחרי מות קדושים או נצבים ויילך וזה חיבור טכני בלבד כדי שנוכל להספיק לקרוא את כל התורה לאורך שנה שלמה.

שמות הפרשות בדרך כלל נקבעו מבחירה של מילה או שניים מתוך הפסוק הראשון בפרשה שקוראים באותו שבוע.

הפטרה

בסיום הקריאה של פרשת השבוע נהוג לקרוא קטע מספר הנביאים הנקרא הפטרה. בדרך כלל התוכן שלו קשור לתוכנה של פרשת השבוע או למועד קריאתה ונקרא ע"י העולה האחרון שנקרא "מפטיר". נהוג שנער שמגיע לבר מצווה עולה לעלית "המפטיר" וקורא את הפטרת השבוע שלו. 

התורה שהיא היסוד עליו עומד העם היהודי. במשך דורות התעמקו בתורה חז"ל שיננו את המצוות, נכתבו פירושים והארות ע"י תלמידי חכמים. "יודוך רעיוני" מביא כותבים שימתיקו את הדרך להבין, להיחשף ולטעום מעולמה של תורה בוורט קצר על פרשת השבוע או דבר תורה בנושא הפרשה או שיעור בהפטרה למען נרווה ממעינה של תורה.

My Books
Press
שעורים בוודיאו
Contact
bottom of page