top of page
חידושים.png

המתנה שמשתבחת עם השנים

חידושים ורעיונות שלך
עכשיו! בספר במהדורה מיוחדת פרי עטך.

69 

במקום 90 ₪

ספר מתנה יודוך רעיוני
יודוך רעיוני 

ישתבח הבורא ויתעלה  היוצר, לשמך טוב להודות ולפאר.

ואילו פינו מלא שירה כים, בנו בחרת מכל עם

וידינו פרושות כנשרי שמים, תורה ומצוות, עולמות שניים.

בדרך כלל הלשון השגורה היא לברך על המוגמר, והנה כאן זכינו לברך על המותחל, כלומר על ההתחלה...

בחול המועד סוכות, עת ישבנו יחד תחת ענני הכבוד בסוכה. חידושי תורה הוד ושמחה, הבזיק הצורך להעלות על הכתב חידושים ורעיונות.

המציאות מוכיחה שרבים רוצים וכמהים לכך, ובדרך כלל הדברים נותרים במקרה הטוב , בדפים פזורים או במחברות שמלאות בחלקן באופן לא מסודר ולא אחיד ולאחר זמן נותרות בין הספרים או במגירה נשכחת. כך שחידושים רבים וטובים נותרים ללא דורש (תרתי משמע ), וחבל.

על כן ראינו בזה צורך ממש, בראש ובראשונה להרבות כבוד שמים בעולם ולגרום לרבים וטובים לכתוב, לחדש ולהאיר את העולם בתורה הנפלאה והאין סופית, שזיכנו בה ריבון העולמים.

ואמרו חז"ל שאחרי מאה ועשרים שנה, ישאלו את האדם

 "איפה הספר שלך"

 יודוך רעיוני זה הספר הפרטי שלך, עם החידושים המיוחדים שלך

ו\או רעיונות ופירושים שאליהם נחשפת במהלך השנים. 

 

כשספרך יתמלא דיו תוכל לשלוח אותו לדפוס ולזכות להפצתו ברבים

הספר הזה מתאים לך במיוחד, שהרי זה הספר שלך!

בתודה להשם יתברך, בברכת הצלחה רבה ובתפילה לגאולה השלימה.

ראובן פדלון  |  יעקוב בוזגלו

מו"ל

"אש תמיד" - מוצרים להנצחה ולעילוי נשמה

נר נשמה חשמלי עם הנצחה אישית

עמדת משפכים לניקוי מצבות 

מק"ט 80020
המחיר לא כולל משלוח 
המשלוח בדואר רשום. ט.ל.ח
My Books
יודוך רעיוני עומד.png
שלוש עשרה יקרים
עצות והמלצות לכתיבה בספר

חז"ל נתנו ערך רב לעניין הכתיבה.

"אמר רב תלמיד חכם צריך שילמוד ג' דברים כתב שחיטה ומילה"

כלומר חז"ל מעמידים את הכתיבה בראש הלימודים שצריך התלמיד-חכם ללמוד

מסכת חולין (ט ע"א)

Press
Events
 המלצות והסכמות
Contact
bottom of page